Formulär

Avvikelserapport Karolinska

Observera att fält som är markerade med (*) är obligatorisk information utan vilken formuläret ej kan skickas.

Typ av avvikelse* 

Filstorleken får max vara 7MB

 

Registerare av avvikelsen
 
 

Nedanstående information fylls i av Sodexo