Menyer, ingrediensförteckning, butik

Önskemål om nya produkter

Sodexos och kostkontroller på sjukhusen har butiksmöten flera gånger per år. Vid dessa möten tar vi upp ärenden som rör butiken. Detta kan vara ex inkomna önskemål om nya produkter, sortiment vid storhelger osv. I nedanstående formulär kan du skicka synpunkter om butiken, önskemål om nya produkter osv.

Vid nästa butiksmöte går vi igenom alla inkomna önskemål och kommer sedan publicera en lista på genomgångna produkter.

Namn*:
Avdelning
E-post*:
Telefon:
 
Önskad artikel
Motivering (obligatorisk)
 
Synpunkter/ övrigt