Menyer, ingrediensförteckning, butik

9 MåltidsmiljöBåde den psykiska och fysiska miljön som omger måltiden är av stor betydelse. Vårdpersonalen har stort ansvar för hur maten serveras.

Maten ska serveras på porslinstallrik, upplägget har betydelse för hur maten upplevs. Vi äter inte bara med smaklökarna utan även med ögon och näsa. Det är viktigt att du som vårdpersonal är påläst om vad som serveras, så att du kan presentera det för patienterna på ett talande och trevligt sätt.