Menyer, ingrediensförteckning, butik

11 Förvaring och hantering av livsmedel

God allmän hygien är ett måste vid hantering av livsmedel. Handhygien är speciellt viktig, men även kärl, arbetsredskap och arbetsytor skall vara rena. Den som hanterar livsmedel ska bära skyddskläder som är lämpliga för arbetet. Smycken och klocka får inte bäras.

Rätt förvaring och hantering av livsmedel är viktig. Mikroorganismer (bakterier, mögel- och jästsvampar) förkortar inte bara livsmedlets hållbarhetstid utan kan om olyckan är framme orsaka matförgiftning. Enzymer som finns i alla livsmedel, bryter ner näringsämnen och förstör smak och färg. Luftens syre förstör en del ämnen t ex c-vitamin och kan också medföra smak- och färgförändringar.

Med rätt förvaring och hantering av livsmedel kan vi motverka att oönskade effekter uppstår.

Det är viktigt att känsliga livsmedel förvaras enligt anvisningen på förpckningen och inte står framme i rumstemperatur när de är öppnade. Oförpackade livsmedel som kylförvaras ska vara övertäckta på lämpligt sätt, t ex med lock eller plast, för att inte riskera att förorenas.

Det farliga temperaturintervallet för bakterietillväxt ligger mellan cirka +8°C och +60°C. För låg förvaringstemperatur under varmhållningen eller serveringen kan därför innebära risk för matförgiftning på grund av bakterietillväxt.

 Allmänna råd kring hantering av livsmedel:

  • Öppnade konserver i burk ska inte förvaras i den öppnade burken, på grund av att metaller kan vandra från burken till livsmedlet.
  • Sill kan avge smak till andra livsmedel, förvara därför i tättslutande förpackning. För att inte bakterier ska växa till i disktrasor och svampar skall endast engångsdisktrasor användas.
  • Kontrollera alltid bäst före datum.
  • Tillagad mat/uppvärmd mat som ej serverats skall slängas.
  • Inga patientmåltider får frysas!

Temperaturen i patientsmatskylen ska vara högst +4°C. Kylskåpen ska vara inställda på +4°C. Frysen på avdelningarna skall hålla -18°C eller kallare.