Menyer, ingrediensförteckning, butik

12 Frukost, lunch, middag, mellanmål

Lunch och middag ger 50 procent av dagsbehovet. Resterande 50 procent ska komma från frukost, mellanmål och kvällsmål.

Ansvaret för frukost, mellanmål och kvällsmål ligger hos personalen på vårdavdelningarna och det är viktigt att dessa mål prioriteras högt.

För äldre människor och personer i återuppbyggnadsfasen efter sjukdom skall frukost, mellanmål och kvällsmål vara energi- och näringsrika. Använd alltid standardmjölk och matfett med 80% fetthalt.

Tips! Ofta ökar det totala intaget av energi när antalet måltider ökar.

Frukost

Frukost är en viktig måltid, då många är hungriga efter nattfasta. Frukost är den måltid då matlusten och för att äta är som störst. Typiska frukostmåltider är oftast av mjuk konsitens som är lätt att äta för många, såsom exempelvis gröt, välling, ägg, smörgås. För att få variation på frukosten se frukostförslagen längre ned i detta avsnitt.

Lunch

Lunch och middag ger 50 procent av dagsbehovet. Resterande 50 procent ska komma från frukost, mellanmål och kvällsmål. Lunchen är en viktig måltid, den upplevs av många som höjdpunkten på dagen, därför är det viktigt att maten är både näringstät och tilltalande. Efterrätt rekommenderas för att kunna öka energiintaget under lunchen.

Middag

Ur näringssynpunkt är middagen en viktig huvudmåltid, eftersom den innehåller mycket energi och näring. Det är därför viktigt att presentera middagen på ett inspirerande sätt för att skapa matglädje.

Mellanmål

Energiintaget från ett mellanmål är viktigt för att kunna tillgodose det dagliga rekommenderade energibehovet. För dem som äter bra vid huvudmåltiderna kan det räcka att äta ett enklare mellanmål såsom kaffe, smörgås eller bulle. För dem som behöver större mängd energi kan näringsdrycker, gräddglass eller konserverad frukt vara bra mellanmålsalternativ.

Nattfasta

För att undvika nattfasta har tiderna för servering stor betydelse. Måltiderna får inte komma för tätt och fastan får inte bli för lång. Nattfastan bör inte vara längre än högst 10-11 timmar. Orolig nattsömn kan bero på hunger. Därför är det viktigt att ibland lägga till ett extra kvällsmål eller en förfrukost för att hålla nere nattfastan.