Menyer, ingrediensförteckning, butik

14 Kosttillägg och sondnäring

Kosttillägg

Om inte den vanliga maten räcker för att täcka energi- och näringsbehovet är kosttillägg ett viktigt komplement. Kosttillägg är främst avsedda som mellanmål, nattmål och tidigt frukostmål. Kosttillägg ingår även som en av måltidskomponenterna i den flytande kosten.

Kosttillägg finns som flytande näringsdryck innehållande energi, kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineralämnen. Färdiga näringsdrycker finns i olika smaker och av olika fabrikat. Hör med köket vad som finns på lager.

  • Balanserade kosttillägg innehåller energigivande näringsämnen som motsvarar det som finns i en normal sammansatt kost. Innehållet av vitaminer och mineralämnen är också betydande och motsvarar vad en näringsmässigt bra sammansatt måltid brukar ge. De är avsedda att användas som mellanmål. I likhet med sondnäring kan de utgöra den enda näringskällan om de ges i tillräcklig mängd.
  • Proteinrika kosttillägg innehåller större andel protein än de balanserade kosttilläggen. De är avsedda att ges då proteinbehovet är extra högt t ex vid dialys eller då vårdtagaren har sår som ska läkas.
  • Klara kosttillägg innehåller energi, protein, kolhydrater, vitaminer och mineralämnen. De är i första hand avsedda som måltidsdryck eller som kosttillägg till personer som ordinerats fettreducerad kost. Används med försiktighet till personer med diabetes.
  • Fiberrika kosttillägg innehåller tillskott av lösliga fibrer och rekommenderas till personer som är förstoppade.

Kosttillägg finns även som berikningspulver med de energigivande ämnena protein och kolhydrat samt vitaminer och mineralämnen. Berikningspulvret blandas i varm och kall mat och dryck.

Sondnäring

Denna kost kallas också enteral nutrition. Ordet enteral kommer från grekiskan och betyder tarm. Sondnäring ges till personer som inte kan äta på vanligt sätt men som har en fungerande mag- och tarmkanal. Sondmatning innebär att födan tillförs direkt i mag- och tarmkanalen, antingen genom en sond nedlagd i magsäck eller tunntarm, eller genom gastrostomi.

Sondnäring används framförallt vid sväljsvårigheter, vid passagehinder i mag- tarmkanalen, före och efter operation och som näringsstöd vid förkortad tunntarm. Sondkost kan även ges som tillskott till personer som äter för liten mängd av vanlig mat, trots att specialkost med berikning serveras.

I dag tillverkas sondnäring av livsmedelsindustrin. Sondnäringarna har en sammansättning som i princip stämmer överens med normalkosten. Kaffe, te eller annan tunnflytande vätska kan också sondmatas, men kan aldrig ersätta sondnäringen.

Sondnäring bör alltid ha rums- eller kroppstemperatur, annars kan det framkalla obehag i mag- tarmkanalen.

Följ alltid angivna förvaringsanvisningar på förpackningen.