Menyer, ingrediensförteckning, butik

3 Förvaring och tillagning

Kost

Maten som levereras av Sodexo är antingen enportionsmat, dvs en portion per förpackning eller flerportion- flera portioner i samma förpackning.
Gemensamt för all kost:

 • Kylskåpen som maten förvaras i skall vara inställda på 4°C.
 • All uppvärmd mat skall komma upp i minst 72°C.
 • Tillagad mat / uppvärmd mat som ej serverats skall slängas.
 • Maträtterna får ej frysas!

Förvaring och hantering av flerportionsmat

Maten som levereras till flerportionsavdelningar värms antingen i så kallade regenereringsvagnar- uppvärmningsvagnar. 

Regenereringsvagn/ uppvärmningsvagn

 • Maten levereras upp till avdelningen och sätts in i uppvärmningsvagnar på avdelningen. Ugnarna är förprogrammerade och uppvärmning sätts igång på förutbestämd tid.
 • Efter att lunchen tillagas och serverats ställs middagsmaten in i vagnen.
 • All uppvärmd mat skall komma upp i minst 72°C.
 • Specialkoster och viss konsistensanpassad kost levereras i enportionstråg. Dessa kan ibland bli mycket varma i ugnen. Ett alternativ är då att ta ut dessa innan uppvärningsprogrammet sätts igång och värma i mikro. På portineringslistan som följer med maten kan man se vilka koster som är enportionspackade.

Förvaring och hantering av enportionsmat

Obruten kylkedja är mycket viktigt. Sodexo levererar all mat direkt in i kylskåpet. (Specerier som beställs lämnas i köket och hanteras sedan av avdelninges personal) Speciella kylskåp som håller 4°C  finns på alla avdelningar. Rätterna får aldrig stå framme i rumstemperatur. Att tänka på vid tillagning/uppvärmning

 • Läs noggrant på etiketten, datum samt tillagningsanvisning.
 • Erbjud de rätter med kortast datum först.
 • På enportionsrätter står ett mikroprogramnummer. Dessa portioner skall tillagas i den metallfärgade mikron där numren finns inprogrammerade.
 • All uppvärmd mat skall komma upp i minst 72°C.
 • Låt maten temperaturutjämnas några minuter innan servering.
 • Rätten får max stå 15 minuter efter tillagning innan servering.
 • Observera att maten är mycket varm efter tillagning! 

Butiksvaror

 • Specerier som beställs lämnas på avdelningen av Sodexos personal och hanteras sedan av avdelningens personal.
 • Kontrollera alltid bäst före datum före servering.

Se även sjukhusets riktlinjer för livsmedelshantering!

Mer information i kapitel 12 förvaring och hantering av livsmedel