Menyer, ingrediensförteckning, butik

8 Måltidsordning

Måltidsordning 

Måltiderna bör fördelas över dagen. Frukost, lunch och middag samt tre mellanmål rekommenderas. Frukost, lunch och middag bör vardera ge ungefär ¼ av energibehovet. 

50 % av dagsbehovet kommer från lunch och middag och resterande 50 % ska komma från frukost, mellanmål och kvällsmål. 

Motiven till väl fördelad måltidsordning:

För personer med dålig aptit som endast kan äta små portioner, är det viktigt att måltiderna är väl utspridda under dagen, för att totala energi- och näringsbehovet ska kunna täckas.

  • Nattens fasta bör inte vara för lång, högst 10-11 timmar. Ett kvällsmål bör därför serveras mellan kl. 20 och 21.
  • Måltider med lagad mat medför ofta större variation av livsmedel och därmed ökade möjligheter att täcka behovet av olika näringsämnen.
  • Den rekommenderade måltidsordningen är fördelaktig för en god kontroll av blodsocker och blodfettshalt och för att kroppsvikten skall hållas på önskad nivå.

Rekommenderad måltidsordning

Måltid

Tider

Energifördelning (%)

 

Frukost

7.00-8.30

15-25

Mellanmål

9.30-10.30

5-10

Lunch

11.15-12.45

20-30

Mellanmål

14.00-15.00

5-10

Middag

17.00-18.30

20-25

Kvällsmål

20.00-21.00

10-15