Helix

3 Grundkoster

Maten på sjukhus är en viktig del av behandling och vård. Att patienten har ett bra näringstillstånd är en förutsättning för bästa möjliga resultat av övrig behandling. Den serverade maten ska vara av hög kvalitet. Med det menas att den ska se läcker ut, ha en bra doft och smak. Den ska också ha rätt konsistens och temperatur. Det är väsentligt att maten innehåller den mängd energi och näringsämnen som patienten behöver.

Matsedeln för sjukhus är näringsberäknad enligt ESS-gruppens (Expertgruppen för Samordning av Sjukhuskoster) rekommendationer. Matsedeln för normalkost har ett energiinnehåll på 9 MJ (2160 kcal).

Maten ska vara sammansatt så att den tillgodoser energi- och näringsbehov och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar, därför rekommenderas nedanstående tre grundkoster.

A-kost (Allmän kost för sjuka)

A-kost är grundkost för de flesta sjuka och skall användas när sjukdom medför påverkan på patientens aptit eller förmåga till fysisk aktivitet. Den är avsedd för patienter med ökat näringsbehov samt till alla patienter som riskerar att utveckla undernäring på grund av sjukdomens påverkan på aptit och/eller näringsbehov. A-kost finns både i enportion (SoFresh) samt i flerportion. Barnkost är en A-kost, där menyn är anpassad för barn.Husman kost är en kost som är avsedd för personer som har lättare tuggproblem eller inte har tillräckligt med kraft i händerna för att skära maten. Kosten följer A-kosten och det finns en särskild matsedel för Husman lättuggad med ett alternativ per måltid. Kosten Husman lätttuggad innehåller inte helt kött och ris. Det serveras riktligt med sås till maträtterna. Vegetarisk kost med mjölk och ägg serveras till personer som inte äter kött, fisk men ägg och mjölkprodukter. Kosten kan också vara lämplig för vissa invandrare, som inte önskar ovan nämnda livsmedel. Motiven till att inte äta animaliska livsmedel kan vara etiska, religiösa eller hälsomässiga skäl.  Kosten bör ha samma energi- och näringsinnehåll som normalkost. Den vegetariska  kosten innehåller ibland en något lägre halt protein än en blandad kost

SNR-kost

SNR-kost utgår från svenska näringsrekommendationer och passar alla friska. SNR-kost kan serveras till patienter med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes, till patienter med förhöjda blodfetter, högt blodtryck, övervikt och/eller bukfetma. SNR-kost finns både som enportion (SoFresh) och flerportion.

E-kost, Energi och proteinrik kost

Energität kost serveras till personer som inte orkar äta den mängd mat som serveras, har dålig matlust, är undernärda eller inte kan hålla vikten på grund av sjukdom. Energität kost är berikad så att en halv portion av denna kost motsvarar en hel portion normalkost. En person som äter små portioner, har behov av att äta ofta. Mellanmålen utgör ett viktigt komplement till huvudmålen och har stor betydelse för att nå upp till önskvärd nivå för energi- och näringsintag. E-kost finns både som enportion och flerportion.