Psykiatri Södra

Önskemål om nya produkter

Sodexo och SLSO har möten flera gånger per år. Vid dessa möten tar vi upp ärenden som rör dagligvaror. Detta kan vara ex inkomna önskemål om nya produkter. I nedanstående formulär kan du skicka synpunkter och önskemål

Vid nästa möte går vi igenom alla inkomna önskemål.

Namn*:
Avdelning
E-post*:
Telefon:
 
Önskad artikel
Motivering (obligatorisk)
 
Synpunkter/ övrigt