Stockholm

Lidingö Högsätra kök

Kontaktuppgifter köket:

Högsätra kök
Platschef Alex Espinoza
Högsätravägen 6C, 181 58 Lidingö
Tel.köket 08-731 38 39
Mail köket: reftaj.begum@sodexo.com 

Mail: alex.espinoza@sodexo.com 
Tel platschef: 08-578 832 43

______________________________________________________________________

Klicka på menyflikarna till vänster för att se Lunchmenyer och formulär för att skicka en Händelserapport