Vi är Sodexo

Better Tomorrow Plan

– Sodexos globala plan för en hållbar framtid

”Better Tomorrow Plan” är ett globalt och långsiktigt program som hjälper oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det som utmärker ”Better Tomorrow Plan” och som också är programmets styrka är att alla våra intressenter (medarbetare, kunder, konsumenter, leverantörer och institutioner) deltar i arbetet med att skapa ständiga förbättringar. De områden som prioriteras inom Better Tomorrow Plan är välbalanserade måltider, hälsa och friskvård, lokal närvaro och miljö. Vi vill bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling av de samhällen, regioner och länder där vi är verksamma. Sodexo Sveriges övergripande målsättning är att ligga i framkant när det gäller CSR-arbete och miljödriven affärsutveckling inom vår bransch