Vi är Sodexo

Service med EQ

Vårt ansvar

Att som företag ta ansvar för våra kunder, våra medarbetares utveckling, vår gemensamma miljö och mångfaldsfrågor – det kallar vi inom Sodexo för Service med EQ. Det är vårt gemensamma DNA.

Vi är en av endast ett fåtal aktörer som kan stödja kunder med skräddarsydda och heltäckande servicelösningar – och samtidigt hjälpa dem att ta socialt och miljömässigt ansvar.

Maila oss för att få veta mer om "Service med EQ"