Vi är Sodexo

Service Management

Dina support- och servicefunktioner behöver utvecklas för att ge bättre stöd till din kärnverksamhet men du är osäker på vad en anpassad och effektiv intern service kan bidra med. Du behöver en partner som kan ge dig råd, leda dig och utveckla servicen i takt med att din kärnverksamhet förändras. Med Service Management avser vi ledning, utveckling och samordning av tjänster som stödjer en organisations eller ett företags kärnverksamhet. Sodexo har unik erfarenhet av att identifiera och skapa lösningar utifrån våra kunders behov.

Vår arbetsmetodik delas in i tre faser:
A. Förståelse och insikt
I första fasen lär vi känna varandra och arbetar fram er unika strategi. Vi identifierar affärskritiska behov, krav och målsättningar.

B. Analys och lösning
Analysen utgörs av en kartläggning av servicebehov och volymer. Utifrån analysen skräddarsyr Sodexo en servicelösning.

C. Implementering och leverans
I den tredje fasen implementeras servicelösningen med hjälp av en strukturerad uppstartsmodell. Ett team säkerställer att leveransen av service sker smidigt och med högsta kvalitet från dag 1.